W PIERWSZYM PRZYPADKU

W pierwszym przypadku pozwala ono wy­raźnie i jednoznacznie określić sprawcę niedoli; w drugim — umocnić dystans społeczny chroniący przywileje. Natomiast „w okresach walk społecz­nych — znów cytujemy Ossowskiego — tendencje ujmowania istniejącego ustroju w schemat dycho- tomicsny, odwracanie uwagi od pozycji pośrednich pomiędzy ścierającymi się grupami staje się waż­nym czynnikiem propagandy ze strony tych, któ­rym sitrategia walki sugeruje uwydatnianie jednej tylko linii frontu.”  Jakkolwiek omawiany tutaj konflikt interesów w organizacji zbiorowego działania społeczeństwa socjalistycznego nie ma charakteru klasowego w marksistowskim rozumieniu tego^ terminń, może w pewnych warunkach i sytuacjach społecznych sil­nie antagonizować stosunki społeczne, działając na wyobraźnię jego uczestników właśnie jako skrótowe i tendencyjne, emocjonalne czy propagandowe uproszczenie.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)