W PIERWSZYCH MIESIĄCACH

Tak więc już w pierwszych miesiącach roku 1975 było jasne, że plan handlu zagranicznego na ten rok jest nierealny. Dokonano kilku jego korekt, w których efekcie założony pierwotnie deficyt bilansu handlo­wego w wysokości około 1 350 min dolarów zwiększo­no do 2,5 mld dolarów. Ale i to nie dało pożądanego skutku: deficyt bilansu płatniczego wyniósł ponad 3 mld dolarów, był więc ponad dwuipółkrotnie wię­kszy, niż zaplanowano w roku 1974. Co więcej, stało się to w warunkach bardzo korzystnych dla Polski cert światowych, które w eksporcie do krajów kapitalisty­cznych wzrosły aż o 10%, a w imporcie do Polski — spadły o 1%; zarobiliśmy na tym setki milionów dola­rów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)