W MYŚL WYTYCZNYCH

W myśl ówczesnych wytycznych Komisji Planowa­nia wzrosnąć miała wydajność pracy, co zapobiec mia­ło obniżce tempa wzrostu produkcji przemysłowej; w sumie jednak przewidywano, że produkcja przemysło­wa nie będzie rosła szybciej niż w latach 1971—1972. W prognozie rozwoju rolnictwa założono lata przecię­tnego urodzaju, a w efekcie znacznie niższy przyrost produkcji niż w latach 1971—1972. W rezultacie również zaopatrzenie rynku wewnę­trznego w latach 1974—1975 — zgodnie z opinią Ko­misji Planowania — nie mogło być lepsze niż w latach 1971—1972. Należało się bowiem spodziewać, że ludność zechce wydać pod koniec tego pięciolecia część odło­żonych dochodów pieniężnych z lat 1971—1972, co w konfrontacji z mniejszymi dostawami towarów ryn­kowych spowoduje pogorszenie sytuacji. Stąd wspom­niany wyżej postulat znacznego osłabienia tempa wzro­stu płac w łatach 1974—1975.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)