W KONFLIKTOWYM SPLOCIE

Okoliczność ta — jak trafnie zauważa Włodzimierz Wesołow­ski — zmniejsza, a poza tym rozmywa uczucie nie­chęci do przeciwnika, który tutaj po prostu do­staje część należną bohaterowi, oraz przenosi tę niechęć na „centralnego regulatora” stosunków po­działu, czyli państwo. Taką postawę w strukturze społecimej społeczeństwa socjalistycznego należy uważać za psychologiczno-społeczny efekt upaństwo­wienia środków produkcji i związanego z tym wzię­cia na. siebie przez państwo problemów podziału wytwarzanych przy ich użyciu dóbr.Kiedy partner znajdujący się w konfliktowym splocie interesów z bohaterem pozostaje bierny, a właściwy sprawca kwestionowanego podziału dóbr jest bezpośrednio nie zainteresowany nimi, żaden z nich nie jest w stanie skupić na sobie w dosta­tecznym stopniu uwagi bohatera i niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy wyraża on ogólnym na­rzekaniem.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)