UWYDATNIENIE W OCENIE

Uwydatniające się w ocenie wy­darzeń międzyludzkich cechy struktury społecznej zależą od osobistego znaczenia zdeterminowanych mechanizmem życia zbiorowego sytuacji dla jedno­stki, która w nich uczestniczy. Układają się one za­tem według wyróżnionych w przedstawionym wcześ­niej schemacie klasyfikacyjnym osi fabularnych. Tak się składa — ale chyba nie jest to tylko dziełem przypadku — że zmienność emocjonalnej atmosfery postrzegania nawiązuje do pewnych wciąż żywych w świadomości społecznej tradycji ujmowania zjawi­ska struktury społecznej.„Pozytywny bohater” określa swoją tożsamość w „zdrowym społeczeństwie” zestawiając się bezpośred­nio przynajmniej z jednym spośród trzech typowych uczestników sytuacji międzyludzkich.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂