USTALENIE KOLEJNOŚCI

Natomiast w stereotypach „karierowicza” i „koniunkturalisty” surowo ocenione zostaje samo dążenie do awansu, jeżeli zdominowuje indywidualną osobowość aspiranta, skłaniając go — w pogoni za osobistym sukcesem — do instrumen­talnego traktowania innych wartości, szczególnie ta­kich, jak cele i dążenia jego partnerów.Chociaż oba sposoby ustalania kolejności między ludźmi wchodzącymi we wzajemne stosunki mogą ze sobą konkurować, wyrażają przecież tę samą ten­dencję psychologiczną. Indywidualne dokonanie — jeżeli nawet zakłóca istniejący ład społeczny — nie podważa samej zasady hierarchizowania. Może naj­wyżej przeciwstawiać się dotychczasowym kryteriom oceny jednostek albo trwałości przywilejów społecz­nych nabywanych przez nie w drodze dziedziczenia (albo jednemu i drugiemu naraz).

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)