UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Uprawnienia i obowiązki czy też przywile­je i upośledzenia społeczne zostają tutaj przywiązane do obsadzanych drogą rekrutacji etatów instytucji uspołecznionych i są nabywane przez jednostki w przebiegu indywidualnych karier. Jest to społeczeństwo-organizacja, dla którego wyjątkowo trafna okazuje się Spencerowska metafora „organizmu spo­łecznego”, ponieważ chodzi o organizm wyposażony w centralny system nerwowy z ośrodkiem kierują­cym oraz rozgałęzionymi sprzężeniami informacyjno- -decyzyjnymi.O    organicznym charakterze stosunków w zespo­łach pracowniczych wykonujących planowe zada­nia — a  także pomiędzy nimi na obszarze całego pola planistycznego — należy jednak mówić również w głębszym sensie: jako o współzależnościactwa.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)