U PODSTAW WZROSTU

Co gorsza, u podstaw tego wzro­stu nie znalazła się wyższa kultura, dyscyplina, lepsza organizacja pracy; w dalszym ciągu wzrost wydajności był w przeważającej części rezultatem poprawy tzw. technicznego uzbrojenia pracy, a więc zastępowania starych maszyn nowymi, uruchamiania nowocześniej­szych fabryk itp. Jest to bardzo kosztowny sposób zwiększania wydajności, wymagający znacznych wy­datków na inwestycje, na import itp. W krajach wy­soko uprzemysłowionych ponad dwie trzecie wzrostu wydajności pracy wynika z lepszego wykorzystania czynników pozatechnicznych, głównie pozainwestycyjnych, a więc z poprawy kultury pracy w wyniku wzro­stu kwalifikacji, lepszej organizacji pracy itp. Przeciw­działa to w znacznym stopniu nadmiernemu obciążeniu dochodu narodowego inwestycjami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)