TYPOWY DYSTANS

Typowy dystans struktury organizacyjnej pojawia się między partnerami, z których jeden określa same­go siebie jako „szarego obywatela”, drugi natomiast jako „człowieka odpowiedzialnego”. „Szary obywatel” to; „ja, świeży pracownik oddany do dyspozycji działu kadr”, „ja, szukający pomocy i sprawiedliwości”, „ja, bezpartyjny”, „ja, odsuwany na dalszy plan”. Tego rodzaju samoidentyfikacje następują nie tylko pod wpływem oceny własnego położenia, ale także sposobu zachowania się „jego” lub „ich”, którzy „sami dykto­wali pracę tam, gdzie nie było chętnych”, którzy „nie fatygowali się, żeby udzielić odpowiedzi, albo zbywali frazesami”, „aktywistów wykazujących sztywniactwo zarozumialstwo”, u których „aby coś załatwić, trze­ba być cierpliwym i wytrwałym” itd.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)