TRUDNOŚCI W GOSPODARCE

Trudności w gospodarce istnieją, ale ich przy­czyny se albo obiektywne (zła koniunktura w krajach kapitalistycznych bądź kapryśna pogoda), albo winę za nie ponoszą przedsiębiorstwa. Ani słowa o negaty­wach centralnych decyzji, takich choćby jak przein- westowanie, nadmierne zadłużenie za granicą, powsze­chna regulacja płac itp. Jednocześnie zapowiedziano tzw. manewr gospodar­czy. Na czym miał on polegać? Przede wszystkim na zwiększeniu udziału nakładów inwestycyjnych.Skąd brano środki na tę poprawę? Nie wystarczyło przecież wydrukować więcej pieniędzy, by podnieść płace, trzeba było zwiększyć dostawy żywności, wyro­bów przemysłowych itp.Nie bez znaczenia był wzrost produkcji przemysłowej; w łatach 1971—1972 zwiększyła się ona o prawie 20%, także produkcja towarów przeznaczonych bezpo­średnio na rynek.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)