TRUDNOŚCI PŁATNICZE

Do lipca 1974 roku trudności płatnicze w stosun­kach z krajami kapitalistycznymi miały charakter po­tencjalny; wiadomo było, że nadejdzie chwila, gdy trudno będzie znaleźć gotówkę na opłacenie’ importu oraz spłacanie kredytów i odsetek. Moment ten nastą­pił w sierpniu 1974 roku, gdy wpływy gotówkowe z eksportu towarów i usług przestały wystarczać na gotówkowe wypłaty za import oraz na spłatę kredy­tów i odsetek. Wtedy też^ nadeszły sygnały z Banku Światowego, że tylko w siedmiu krajach (Afganistan, Argentyna, Egipt, Indie, Meksyk, Pakistan i Urugwaj) obsługa kredytów zagranicznych obciążała wpływy z eksportu towarów i usług w procencie wyższym niż w Polsce.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)