TŁUSTE I CHUDE LATA

Moim zdaniem zresztą niepotrzebnie, bo w latach tych spożycie mięsa rze­czywiście wzrosło w sposób widoczny. Znaczny był jeszcze w tym czasie eksport (rzędu 300 tys. ten rocz­nie, i to najlepszych wyrobów). Import mięsa i prze­tworów był prawie zerowy. Sytuacja w tej dziedzinie zmieniła się radykalnie w drugiej połowie lat siedem­dziesiątych.Do horrendalnych rozmiarów zwiększył się za to w latach 1971—1975 import pasz. Już w 1975 roku przyrost hodowli trzody chlewnej o 1% wymagał przy­rostu importu pasz o 3°/o, przyrost hodowli bydła o  1% wymagał przyrostu pasz o 7%, a drobiu — jesz­cze więcej. Dlatego właśnie w drugiej połowie lat sie­demdziesiątych, gdy po latach „tłustych” w rolnictwie przyszły lata „chude”, import pasz musiał wzrosnąć prawie trzykrotnie.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)