SZUKAJĄC ODPOWIEDZI

Zrezygnowano zatem z za­biegu kosmetycznego, decydując się na operację chi­rurgiczną. Było to możliwe ze względu na wprowadzo­ny 13 grudnia 1981 stan wojenny. Historia konfliktów była podobna. Wszystkie ekipy zamiast zmieniać zasady polityki sięgały do metod za­ciskania pasa, będąc w pełni świadome, czym to grozi. Nasuwa się w związku z tym pytanie — dlaczego? Czy wzrost stopy życiowej był zbyt szybki w stosunku do możliwości gospodarki? A może metody tego rozwoju były mało skuteczne?Szukając odpowiedzi na te pytania zatrzymajmy się może najpierw przy oficjalnych ocenach przyczyn kry­zysów, sięgnijmy do uchwał zjazdów, posiedzeń KC PZPR, przemówień pierwszych sekretarzy i innych do­kumentów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)