SZCZEGÓŁOWE DYREKTYWY

Centralna administracja gospodarcza nie przyjęła do wiadomości, że trzeba zmienić metody kierowania przedsiębiorstwami pracującymi według nowych za­sad, lecz nadal próbowała stosować wspólny mianow­nik dla wszystkich. Przygotowywała więc wciąż szcze­gółowe dyrektywy, centralnie rozdzielała inwestycje bilansowała materiały. Ministerstwa przetwarzały te dyrektywy (opracowywane w Komisji Planowania zatwierdzane przez rząd, a potem Sejm) na para­metry dla nowego systemu, nie rezygnując jednocześ­nie z kontroli przedsiębiorstw pracujących według no­wych zasad. Nowy system traktowany był więc przez centrum jako hobby.Było to jednak hobby zaraźliwe: coraz więcej przed­siębiorstw chciało stosować jego zasady. Pomimo wszy­stkich dyrektywnych zakazów i nakazów przedsiębior­stwa miały tu więcej swobody, mogły więcej inwesto­wać i drożej sprzedawać swe towary. W wielu przy­padkach udawało się im wymknąć spod kontroli. Tak było aż do marca 1977, gdy uchwała Rady Ministrów nr 48 zmodyfikowała system, a raczej po prostu go zawiesiła.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)