SZCZEGÓŁOWA INGERENCJA

Poprzednio apa­rat ingerował szczegółowo w działania społeczno-gos­podarcze administracji gospodarczej i państwowej. W latach siedemdziesiątych rola rządu niebywale wzro­sła, a jego członkowie nie bardzo przejmowali się apa­ratem. W Biurze Politycznym większość stanowili członkowie Prezydium Rządu, a Komitet Centralny „zrzeszał” prawie wszystkich ministrów i licznych wi­ceministrów. Nie brakowało tam też wojewodów i pre­zydentów miast. Zdaniem S. Kani, wyrażonym w referacie na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR, kierownictwo partii odeszło od leninowskich zasad kierowania, a Biuro Po­lityczne, Komitet Centralny i instancje wojewódzkie działały niedemokratycznie. Przyczyną było oderwanie się kierownictwa partii od mas.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)