SZARY OBYWATEL

„Szary obywa­tel” znów w sposób nieodpowiedzialny domaga się dla siebie zbyt wiele, więcej niż można mu dać, przestrzegając przepisów prawa czy też troszcząc się o interes nadrzędny, albo więcej niż mu się na­leży z tytułu tego, co sam daje innym — instytucji, krajowi, społeczeństwu. Typowe zderzenie ludowej supliki z Satyrą na leniwych chłopów, w którym każda strona zachowuje swoją tożsamość społeczną przewidzianą w pełnionej roli.Prawdziwa niestosowność pojawia się wtedy, kie­dy role uczestników wzajemnego stosunku zostają przekroczone. W takich sytuacjach partner zajmu­jący pozycję nadrzędną z „nadgorliwca” przedzierz- ga się w „sobiepana” albo „dygnitarza” i „zadziera nosa”, przyjmuje „wielkopański ton”, doznaje „za­wrotu głowy”, a nade wszystko ujawnia „brak szacunku dla ciężkiej pracy”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)