SYSTEM FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

System funkcjonowania gospodarki był w tym czasie zlepkiem. „Doskonalono” go przecież od połowy lat pięćdziesiątych, głównie metodą eksperymentalną: „zo­baczymy, czy się uda”. Na ogół się nie udawało; z czę­ści zmian wycofywano się, część jednak pozostawała na stałe w gospodarce. Polem szczególnego popisu była organizacja gospodarki; powstawały tu różnorodne twory będące mieszaniną rodzimych pomysłów i prze­szczepów z innych krajów (nie tylko socjalistycznych). Także zarządzanie gospodarką było urozmaicone, obok nakazów istniały „fundusze” i „bodźce”, mające skła­niać pracowników do lepszej pracy. W planowaniu zmiany były mniejsze, ale i tu nie zabrakło pomysłów i reformatorów.

 

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)