SYSTEM FUNKCJONOWANIA

Osobiście nazwałbym system funkcjonowania polskiej gospodarki lat siedemdziesiątych systemem resorto­wym. W rzeczywistości bowiem w resortach gospodar­czych dominowały zasady narzucane przez szefów. W jednym były to zasady menedżerskie, w innych pró­bowano stosować więcej zasad „ekonomicznych”. Dla formalności wypełniano formularze wymagane przez księgowość, GUS i Komisję Planowania, Ministerstwo Finansów i inne instytucje. Do formularzy tych wpi­sywano z biegiem lat informacje coraz bardziej od­biegające od rzeczywistości. To, że dane GUS-u nie straciły całkowicie swej wiarygodności, jest zasługą doświadczonego aparatu tego urzędu, walczącego ze zjawiskiem fałszowania statystyki przy pomocy wy­próbowanych od lat metod weryfikacji danych staty­stycznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)