SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

W sumie funkcjonowanie polskiej gospodarki w tym czasie można porównać do jazdy rozklekotanego samo­chodu. Udział w wyścigu, może nawet z efektami na krotką metę, musi się zawsze zakończyć porażką na dłuższym dystansie.Czy próbowano wówczas „odwrócić bieg historii”? Omówione poprzednio dysproporcje nie były przecież tajemnicą; świadomi sytuacji byli pracownicy Komisji Planowania, wielu resortów gospodarczych, ekonomiści usiłujący dotrzeć do najwyższego kierownictwa.W roku 1973 pojawiły się oficjalne próby zasygnali­zowania grożących niebezpieczeństw; kroki tak:e po­dejmowano przede wszystkim w Komisji Planowania. Instytucja ta jednakże miała już wówczas charakter studyjnego organu państwa. Swe kompetencje strate­giczne, sztabowe utraciła jeszcze pod koniec lat sześć­dziesiątych. Jej opracowania miały więc głównie informacyjny charakter, o ich praktycznej użyteczności de­cydowali inni. Inni też podejmowali decyzje.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)