SUKCES NIE ŁĄCZY

Sukces nie łączy teraz jednostek, lecz je sobie przeciwstawia jako zdolniejsze i mnie;i zdolne, mające lepsze i gorsze przygotowanie do pełnienia różnych funkcji w życiu zbiorowym, sprawujące bardziej i mniej odpowiedzialne funkcje itp. Po prostu, jednostki uświadamiają sobie teraz, że w ze­społowym osiąganiu celów zbiorowych można lepiej lub gorzej zaspokajać swoje osobiste aspiracje i że partner współdziałania jest jednocześnie rywalem.Potraktowanie partnera jako rywala osłabia znacze­nie funkcjonalnych zróżnicowań między nim i bo­haterem. Partner zajmujący bardziej pod jakimś względem wyniesioną pozycję okazuje się rywalem zwycięskim, partner występujący na pozycji podpo­rządkowanej okazuje się rywalem pokonanym, na­tomiast partner o pozycji zbliżonej do bohatera jest , rywalem, z którym współzawodnictwo nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)