STRUKTURA ZAOPATRZENIA

W tym samym czasie struktura zaopatrzenia ludno­ści w mięso i jego przetwory zaczęła się coraz bar­dziej rozmijać ze strukturą popytu. Coraz wyższy po­ziom dochodów ludności (zwłaszcza w grupach najle­piej zarabiających) zrodził popyt na najlepsze gatunki mięsa i przetworów; tymczasem udział tych gatunków w ogólnych dostawach zaczął w latach 1974—75 gwał­townie maleć. Najszybciej wzrastały dostawy drobiu, podrobów i konserw mięsnych, przez co ich udział w ogólnych dostawach mięsa i przetworów zwiększał się do ponad 20%. Jednocześnie udział szynki, polęd­wicy i baleronu zmniejszył się do około 2%, co ozna­czało, że rocznie na jednego mieszkańca przypadał sta­tystycznie tylko 1 kg tych wyrobów. Dwie trzecie do­staw szynki, polędwicy i baleronu przypadało na trzy województwa (warszawskie, katowickie i łódzkie), a co dla reszty?…

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)