STEREOTYPOWE ZESTAWIENIE

Jeżeli stereotypowe zestawienia „pozytywnego bo­hatera” z partnerami występującymi w pozycjach nierównorzędnych akcentują zgodne współdziałanie odmiennych, lecz wzajemnie uzupełniających się funkcji, jego zestawienia z partnerem należącym do tego samego układu porównawczego odniesienia kła­dą nacisk na podobieństwa i różnice. Mamy więc tutaj do czynienia z funkcjonalistycznym ujmowaniem hierarchii społecznej oraz z hierarchizowaniem je­dnostek, które pod jakimś względem są do siebie tak bardzo podobne, że ustalenie ich tożsamości wy­maga precyzyjnego zestawienia pod innymi wzglę- j dami. Określenie tożsamości w stosunku do partnera dokonywane bywa w dwóch wariantach. W pierw­szym wariancie bohater szuka u partnera akcepta­cji — stara się dorównać mu pod jakimś względem, skupić na sobie jego pozytywne zainteresowanie, zyskać uznanie lub szacunek. W drugim — dostrze­ga w partnerze rywala i odnotowuje z satysfakcją osiągnięte nad nim przewagi.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)