SPRZYJANIE NOWEJ EKIPIE

Pomimo zwiększenia dostaw mięsa na rynek w roku o 14,5%, a w roku 1972 o 15% nie udało się w pełni zaspokoić potrzeb, choć — co trzeba przy­znać — sytuacja rynkowa była wówczas lepsza niż kiedykolwiek przedtem i potem.Nowej ekipie sprzyjały w tym czasie niezwykle ko­rzystne dla rolnictwa warunki atmosferyczne. W rezul­tacie produkcja rolna zwiększyła się w latach 1971— —1972 aż o 12% (dla porównania w całym pięcioleciu 1966—1970 wzrost ten wyniósł niecałe 10%). Nie mo­żna było jednak zakładać, że taki stan utrzyma się- długo, że lata urodzaju zastąpią na stałe tradycyjnie niewielkie przyrosty produkcji rolnej.Wyjście naprzeciw mniej sprzyjającym warunkom nakazywało ograniczyć przyrost dochodów pieniężnych lub podwyższyć ceny detaliczne żywności, zwłaszcza mięsa. Można było wreszcie zwiększyć dostawy arty­kułów nieżywnościowych na tyle atrakcyjnych, by mo­gły zmniejszyć popyt na żywność.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)