SPRZEDAŻ WYROBÓW

Nadal więc sprzedaż wielu wyrobów przemysło­wych natrafiała w rozwiniętych gospodarczo krajach kapitalistycznych na trudności ze względu na niską jakość. W latach 1971—1974 nie rozwinęła się — wbrew pierwotnym zamiarom — międzynarodowa koopera­cja, a więc wymiana zespołów, podzespołów i części wytwarzanych zgodnie z umowami zawartymi bezpo­średnio między producentami; łącznie wymiana koope­racyjna stanowiła około 2% całości eksportu z Polski do krajów kapitalistycznych (w porównaniu z 30—40°/o w rozwiniętych krajach kapitalistycznych).Nierealne było również natychmiastowe ograniczenie wzrostu importu; wynikało to przede wszystkim z bardzo wysokiej importochłonności polskiej gospo­darki. Importochłonność ta zwiększyła się w latach 1971—1974 dwukrotnie (z 21,5% do 40%); tym samym Polska przesunęła się z jednego z ostatnich miejsc na świecie na jedno z pierwszych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)