SPOTKANIE Z KOMISJĄ

Kilkakrotnie z całą komisją spotykał się pierwszy -sekretarz, zachęcając jej członków do wypracowywa­nia takich rozwiązań, które poprawią efektywność gos­podarowania, a w konsekwencji przyspieszą dynamikę rozwoju.Podjęte na początku 1974 roku decyzje przewidywa­ły objęcie zasadami nowego systemu w roku 1974 100% produkcji przemysłu chemicznego, 93% produkcji prze­mysłu maszynowego, 69% produkcji przemysłu lek­kiego, 53% produkcji przemysłu spożywczego, 37% produkcji przemysłu materiałów budowlanych leśnic­twa i przemysłu drzewnego, 12% produkcji przemy­słu ciężkiego, 100% handlu wewnętrznego i 20% han­dlu zagranicznego. Prace nabierały więc rozmachu stwarzały nadzieję, że około 1975 roku cały przemysł będzie stosował „nowy system”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)