SPOSÓB POSTRZEGANIA SYTUACJI

Powyższy sposób postrzegania sy­tuacji międzyludzkich może być rozszerzony na ca­łość stosunków społecznych i wówczas mielibyśmy do czynienia z pewnym szczególnym przypadkiem interpretacji zjawiska struktury społecznej, który Stanisław Ossowski wyróżnia jako schemat funkcjonalny.Schemat funkcjonalny — tak samo zresztą jak wszystkie koncepcje struktury społecznej — jest obarczony określoną wymową ideologiczną. „Wszę­dzie tam — pisał Stanisław Ossowski — gdzie ist­nieje dążność do zacierania obrazu nierówności spo­łecznych — czy po to, aby stępić wrażliwość klas upośledzonych, czy aby uspokoić sumienie uprzywi­lejowanych i uzgodnić istniejący stan rzeczy z wy­znawaną ideologią — spotykamy się w obrazie struktury społecznej ze skłonnością do wysuwania na plan pierwszy wzajemnych zależności w stosunkach między klasami.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)