SPŁATA KREDYTÓW

Spłaty kre­dytów i odsetek nie były jeszcze wielkie, bo wyniosły 1,4 mld dolarów, ale i tak stanowiły one już 26,7% wartości eksportu w roku 1975, a więc przekroczyły dopuszczalną granicę.Najgorsze było jednak wciąż przed Polską, bo dla większości kredytów nie nadszedł jeszcze moment roz­poczęcia ich spłaty. Po drugie, coraz więcej kredytów zaczęto brać na spłatę wcześniej zaciągniętych (oczy­wiście płacąc za nie coraz większe procenty). Po trze­cie wreszcie, kupowano na kredyt coraz więcej towa­rów, które zwykle kupuje się za gotówkę, w tym głów­nie — zboże. Oznaczało to, że przejada się część kre­dytów na konto przyszłości, tzn. okresu, w którym trzeba będzie je spłacić. Rzecz tak się miała w całej pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, ale z biegiem lat zjawisko szybko narastało.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)