SPECYFIKA ZAJMOWANEGO MIEJSCA

Specyfika miejsca zaj­mowanego w społecznym podziale pracy mechanizmu życia zbiorowego obrasta w notocznych wyobraże­niach żywą tkanką osobistych powiązań i środo­wiskowych wzorów postępowania. Dostrzeżony zo­staje proces konsolidacji, osiągania wewnętrznej dojrzałości przez grupę społeczną, jaką stanowi „klika u steru”. Toteż słowo „oni” w wypowiedziach  pamiętaikarzy przestaje być teraz jedynie narzędziem logicznej klasyfikacji rozproszonych doświadczeń bohatera, lecz funkcjonuje jako swoista kategoria socjologiczna: „oni, jako aktywiści, wykręcali się od gorszych robót, wpychając do nich nie  zrzeszonych i nazywając ich ciemniakami” „nasi prezesi, przywożeni w teczce, byli niepoważni i nieuczciwi, a przy tym nietykalni, chronieni przez kli­kę panującą w naszym powiecie”; „w zarządach f spółdzielni tworzyły się kliki, które kradły na większą skalę” itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)