SPECJALNA KOMISJA

W 1971 roku Biuro Polityczne i Rząd powołały spe­cjalną Komisję Partyjno-Rządową dla Unowocześnie­nia Systemu Funkcjonowania Gospodarki i Państwa, a ustalenia jej polecono „wdrażać na zasadach ekspe­rymentu”. W skład komisji weszło dwieście osób, w tym wielu pracowników nauki, dyrektorów przedsię­biorstw, kierowników centralnych organów admini­stracji państwowej, działaczy partyjnych. Przewodni­czącym komisji został Jan Szydlak, a członkami pre­zydium m.in.: F. Szlachcic, J. Pińkowski, S. Kowal­czyk, T. Wrzaszczyk, Z. Madej, K. Olszewski, J. Ol­szewski, J. Szczepański, J. Pajestka i inni. Komisją kierowali więc głównie wysocy urzędnicy aparatu par­tyjnego i administracji gospodarczej.W 1973 roku, pod hasłem „przejścia do drugiego etapu pracy”, zreformowano komisję, zmieniając czę­ściowo jej skład i zmniejszając o połowę jej liczebność.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)