SŁABE TEMPO ROZWOJU

Jak to się jednak stało, że bardzo słabe tempo roz­woju społeczno-gospodarczego Polski drugiej połowy lat sześćdziesiątych dość nagle znacznie wzrosło i stało się jednym z najwyższych w świecie? Czy zmiany po­lityczne (zastąpienie jednej ekipy przez drugą) mogą mieć automatycznie wpływ na gospodarkę? Teoretycz­nie taka możliwość istnieje. Gdyby pierwsza ekipa skła­dała się z ekonomicznych słabeuszy, a druga — z eko­nomicznych geniuszy, zmiana ekip równałaby się po­stępowi gospodarczemu. Ale i w tym przypadku nie mógłby to być postęp błyskawiczny, od zaraz, tak jak to się stało w latach 1971—1972. Ten teoretyczny wa­riant musimy odrzucić ze względu na jego nierealność; w rzeczywistości nie istniały bowiem większe różnice między kwalifikacjami ekonomicznymi obu ekip.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)