SKUTEK MODY

W tym samym czasie w NRD udziały te kształ­towały się odpowiednio 61,5% i 7,1%, w RFN — 86% i 19,/%. W Japonii ponad połowa produkcji przemy­słowej wytwarzana jest przez drobny przemysł. Naj­większe przedsiębiorstwa są tu jakby „obrośnięte” ty­siącami drobnych zakładów, zatrudniających często tyl­ko kilka osób, zdolnych do znacznej elastyczności dzia­łania, zmieniających w razie potrzeby profil produk­cji. Drobne zakłady decydują często o wysokiej kon­kurencyjności wielkich firm. Bez specjalnych planów, z dnia na dzień mogą one zmieniać asortyment, wzory itp.Dlaczego w Polsce sprawy potoczyły się inaczej?W latach siedemdziesiątych stało się to skutkiem mody na dynamiczny rozwój.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)