SFORMUŁOWANA POLITYKA

Polityka społeczno-gospodarcza, sformułowana w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, przyniosła począt­kowo szereg pozytywnych efektów. W drugiej poło­wie lat sześćdziesiątych jednakże zostały one zdomi­nowane przez narastające szybko zjawiska kryzysowe. Ich wyrazem było bardzo niskie tempo wzrostu stopy życiowej. Popyt ludności spowodowany wzrostem płac i innych form dochodów przekroczył możliwości jego zrównoważenia, zwłaszcza w zakresie mięsa i przetwo­rów. W roku 1970 postanowiono przeciwdziałać temu przez wzrost cen detalicznych. I tym razem trzeba więc było zastosować metodę zaciskania pasa. Spowo­dowało to niezadowolenie i opór robotników Wybrzeża, a w następstwie doprowadziło do ustąpienia ekipy po­litycznej Gomułki.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)