ŚCISŁE UZALEŻNIENIE WZROSTU

Przede wszystkim ścisłe uzależnienie wzrostu produkcji od wzrostu importu; średnio wzrost produkcji o złotów­kę wymagał zwiększenia importu o 26 groszy. Jeszcze większa była ta zależność w inwestycjach; tu importo­chłonność wyniosła aż 60%. W coraz większym stop­niu bezpośrednio uzależniona od importu była popra­wa zaopatrzenia rynku wewnętrznego. Radykalne ogra­niczenie tempa wzrostu importu musiałoby być w tych warunkach równoznaczne z potrzebą ograniczenia wzro­stu produkcji przemysłowej, inwestycji bądź też zao­patrzenia rynku. W latach 1971—1975 kierownictwo nie miało takiego zamiaru. Nie można więc było rów­nież planować z roku na rok znacznego ograniczenia wzrostu importu; nie ma bowiem sensu jednoczesne trzymanie nogi na pedale gazu i na hamulcu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)