ROZWÓJ GOSPODARKI

W efekcie nastąpił żywiołowy rozwój gospodarki bez rynku, przy akompaniamencie propagandy głoszą­cej, że w Polsce mamy do czynienia z gospodarką pla­nową, i to kierowaną centralnie.Drugim poważnym mankamentem reformy gospo­darczej lat siedemdziesiątych było pozostawienie poza jej zasięgiem centralnej administracji gospodarczej, która pracowała według nie zmienionych od lat za­sad — typowo biurokratycznych. W tych warunkach nawet najlepiej przeprowadzone zmiany w wybranych przedsiębiorstwach (tzw. jednostkach inicjujących) ni­czego nie mogły poprawić i były skazane na niepo­wodzenie. Z nieufnością do reformy centralnej administracji gospodarczej odnosiło się kierownictwo rządu. Nie wie­rzyło ono — moim zdaniem — w proponowane rozwią­zania, zmniejszające zakres kompetencji centrum. Z przekonania preferowało ono metody odgórnego „dyrygowania” gospodarką.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)