ROZKRĘCONA SPIRALA

Należy też zauważyć, że w konflikcie tym działa psychologiczno-społeczny mechanizm wzajemnego wzbudzania oraz potęgowania niechęci i nieprzyjaznych zachowań się między antagonista­mi. Kierowana z dołu — słusznie czy niesłusznie — krytyka nadużyć władzy łatwo zostaje zakwalifiko­wana przez jej przedstawicieli jako „rozrabiactwo” i odwrotnie: usilna obrona autorytetu władzy mu­si z dołu zostać oceniona jako „trzymanie za mor­dę”. Ilaz rozkręcona spirala tego rodzaju wzajem­nych definicji sytuacji i reakcji na zachowanie się partnera prowadzi do eskalacji konfliktu i pogłębia przepaść między stronami. Już kilkakrotnie byliśmy w Polsce świadkami „społecznego dojrzewania” konfliktu interesów struktury organizacyjne; spo­łeczeństwa socjalistycznego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)