ROSNĄCE ZATRUDNIENIE

W latach 1971—1972 szybciej rosło również zatru­dnienie w przemyśle. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby równocześnie nie zwiększała się liczba godzin nie przepracowanych, gdyby wzrost zatrudnenia w przemyśle nie odbywał się kosztem rolnictwa i usług. Przedłużanie tego procesu stwarzało groźbę dla har­monijnego rozwoju gospodarki.Podobnymi skutkami groziło utrzymanie bardzo wy­sokiego tempa zwiększania akumulacji; jej udział w do­chodzie narodowym wzrósł już w roku 1972 do 31,6%, a więc był jednym z najwyższych w świecie. Co to znaczyło? Przede wszystkim obniżkę udziału konsum­pcji do 68,4%, co pozostawało w sprzeczności ze wzro­stem dochodów pieniężnych ludności, groziło brakami towarów na rynku i inflacją.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)