REWOLUCYJNE POSUNIĘCIA

„My, młodzi, dokonujemy rewolu­cyjne posunięcia”, natomiast „oni, niektórzy starzy robotnicy, dostarczają nam gorsze narzędzia, żeby skompromitować nasze hasło pracy bezawaryjnej , „ja krytykowałem nie dla fasonu, ale w przekona­niu, że mam do tego pełne prawo moralne”, nato­miast „oni [krytykowani koledzy bohatera] mieli do mnie o to pretensję”; „my, egzekutywa” i „on, człowiek konfliktowy, który zignorował nasze po­lecenie”; „my, zetempowcy” i „oni, nie zrzeszeni, którzy próbowali ośmieszać nasze inicjatywy”, „ja nie solidaryzowałem się ze strajkującymi, bo uwa- żąłem, że płaca robotnika winna uwzględniać moż­liwości państwa i przedsiębiorstwa” i „oni, którzy prowadzili krzykliwą dyskusję”. Tak jak z do­łu . antagonista definiowany był w uniwersalnych kategoriach moralnych, z góry definiowany jest przede wszystkim w kategoriach ideologicznych akceptacji bądź odstępstwa od realizowanej przez władze linii politycznej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)