RADYKALNA ZMIANA W DYNAMICE

Nie one więc wpłynęły na tę radykalną zmianę w dynami­ce rozwoju.Podstawowe znaczenie miało rozluźnienie dziesiąt­ków ograniczeń administracyjnych, wprowadzonych w latach sześćdziesiątych wraz z wysoce scentralizowa­nym systemem kierowania gospodarką. Hamulce te ograniczały rozwój poszczególnych przedsiębiorstw, or­ganizacji gospodarczych, a nawet branż do możliwości najniższego kręgu, do „dołu”. Stąd też w wielu przed­siębiorstwach produkcyjnych nie wykorzystane w peł­ni maszyny, wolne pomieszczenia produkcyjne, pewne zapasy surowców i materiałów do produkcji, a nawet ludzie pracujący na półobrotach. Były to swego rodza­ju rezerwy zabezpieczające gospodarkę przed rozre­gulowaniem.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)