RADYKALNA ZMIANA SYTUACJI

Sytuacja zmienia się pod tym względem radykal­nie, kiedy odmienności stosunku do środkow pro­dukcji przypisane zostają określone postawy ideo­logiczne. W latach „walki klasowej o socjalistyczne rolnictwo” ze szczególną wyrazistością zarysowane zostaje przez propagandę przeciwstawienie między „biedniakiem” i „kułakiem”. Znajduje tez swoje odbicie w pamiętnikach: „my, biedniacy, od razu zadeklarowaliśmy gotowość przystąpienia do spół­dzielni produkcyjnej i weszli do jej władz”, na­tomiast „oni, bogacze, otoczyli nas atmosferą wiel­kiej pogardy i nieufności, choć ich pozycja spadła do zera”. W słownictwie politycznym powojennej Polski również później spotykamy liczne zwroty na temat „elementów drobnomieszczańskich”, które lansują obcy styl życia, niezgodny z ideałami socja­listy cznej moralności, wykazują wzmożoną skłon­ność dc bogacenia się oraz wystawnej konsumpcji, a także „elementów antysocjalistycznych”, które usiłują przeszkadzać „ludziom pracy” w budowie socjalizmu, czy „sił reakcji” oczekujących wojny i kontrrewolucji.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)