PUBLICZNIE O BŁĘDACH

Ocenie błędów społeczno-gospodarczych swych po­przedników poświęciły wiele miejsca wszystkie kolej­ne ekipy.Przyczyny kryzysu 1970 roku zostały poddane szcze­gółowej analizie na VII i VIII plenum KC PZPR oraz na VI Zjeździe partii w 1971 roku. Gomułce zarzucono wówczas „brak przemyślanej, długofalowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego”. Kierownictwo partii „drobiazgowo ingerowało w prace rządu i resor­tów”. Proces ten — stwierdził Edward Gierek na VIII plenum KC PZPR (6—7 II 1971) — zapoczątkowany został wiele lat temu i miał liczne przyczyny. (Szkoda więc, że dopiero „wybuch” na Wybrzeżu doprowadził do zmiany tej sytuacji. Dlaczego nikt z kierownictwa nie wpłynął na zmianę polityki wcześniej?)Podstawowy zarzut pod adresem polityki społeczno- -gospodarczej lat sześćdziesiątych to zbyt powolny wzrost spożycia w wyniku bardzo słabego wzrostu płac (2% rocznie).

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)