PRZYHAMOWANIE TEMPA

Pośrednio więc musiały przyhamować tempo wzrostu stopy życiowej. Chciano tym samym ułatwić realiza­cję programu tzw. industrializacji. A był to program niebagatelny: początkowo zaplanowany na sześć lat, potem zaś rozciągnięty na kolęjne pięciolecia. Obie­cany wstępnie termin szybkiej poprawy warunków ży­cia ludności przesunięto o parę lat. Rozgoryczyło to robotników czekających niecierpliwie na poprawę — czemu nie należy się dziwić, wziąwszy pod uwagę nie­dostatek zarówno w czasie wojny, jak w okresie bez­pośrednio po wojnie. Podniesienie norm potraktowali oni jako jeden z ważniejszych powodów do wyjścia na ulicę. Wykorzystano przy tym moment znacznego osła­bienia władzy centralnej, i to nie tylko w Polsce.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)