PRZYGOTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA

Przede wszystkim społeczeństwo nie: było na tego typu podwyżkę przygotowane, bo skoro na VII Zjeździe mówiono tylko o całkowitym sukcesie, bez jakichkolwiek uwag na temat trudności, to jakże prze­ciętny obywatel, nie znający tajników gospodarki, mógłby zrozumieć konieczność zabrania mu części uzy­skanych w latach 1971—1975 dochodów. Zaciągane za granicą kredyty sprawiały, że w gospodarce wszystko się jeszcze jakoś kręciło, choć niektóre kłopoty zaczęły już wypływać na powierzchnię.Społeczeństwo nie było też przygotowane na tak wy­soką podwyżkę cen. Nie przeprowadzono badania opinii publicznej co do zakresu i wysokości ewentualnej pod­wyżki. Od roku 1971 wiele mówiono wprawdzie na temat konsultowania wszystkiego ze społeczeństwem, ale gdy przyszła rzeczywista potrzeba takiego dialo­gu, pojawiły się pytania, czy ludność nie wykupi wszy­stkiego, czy nie będzie spekulacji itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)