PRZEDSTAWIONE ARGUMENTY

Ważnym argumentem wykorzystywanym przy for­sowaniu rozwoju inwestycyjnego była potrzeba dużej liczby nowych miejsc pracy dla tzw. wyżu demografi­cznego; w latach 1971—1975 dotyczyło to 1,9 min osób, w latach 1976—1980 — około 1,5 min osób. Nie mo­żemy dać tym młodym, wykształconym ludziom — twierdził pierwszy sekretarz — łopaty i kilofa; naszym obowiązkiem jest danie im nowoczesnych warsztatów pracy. Tego wszyscy od nas oczekują. Drugim argumentem było twierdzenie o potrzebie poprawy warunków pracy w przemyśle lekkim i che­micznym, maszynowym i wydobywczym. Stara techni­ka — mówił sekretarz — wyciska resztki potu z tych ludzi, a my im nie możemy pomóc w inny sposób, jak tylko poprzez modernizację. Były to argumenty wy­powiadane przez E. Gierka na niemal wszystkich spot­kaniach z robotnikami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)