PRZED ZARADNYM

Przed zaradnym otwiera się struktura spo­łeczna, nie ma więc powodu zbytnio się nią przej­mować. Nie należy jednak również lekceważyć „szan­sy życiowej”, którą może nastręczać spotkanie odpo­wiedniego człowieka — „bezinteresownego opieku­na” albo „równego chłopa”. Ten moment zaznacza się w pamiętnikach jeszcze silniej niż moment włas­nej przedsiębiorczości: „ja, wiejski chłopiec, nie wie­dzący o życiu”, ale „on pokierował moją przyszło­ścią, odkrywając możliwości, jakie mnie czekają po ukończeniu gimnazjum”; „ja chciałam się uczyć, lecz byłam biedna”, ale „on wystarał się dla mnie o sty­pendium”; „ja, samotny w obcym mieście, szukałem pracy”, ale „on życzliwie mnie wysłuchał i. załatwił pracę”. Życzliwy człowiek spotkany w odpowiednim momencie skutecznie odwraca społeczną determina­cję jednostki, pomagając jej ulokować się w życiu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)