PRZECIWSTAWIENIE UWZGLĘDNIA WYMIAR

Przeciwstawienie to uwzględnia wymiar władzy wyłącznie jako spo­sobność dostępu do dóbr ekonomicznych. „Ja z mę­żem dostaliśmy mało pieniędzy jako nagrodę”, na­tomiast „kierownik z księgowym dużo”; „mój brat i inni robotnicy zarabiali grosze”, natomiast „oni fałszowali papiery i urządzali libacje, a gdy ludzie zaczynali się buntować, zwalniali ich”. Jednakże i tu, tak jak poprzednio, doniosłe znaczenie w ste­reotypowej strukturalizacji sytuacji międzyludzkich spełnia nadal czynnik moralny. Majac sposobność, antagonista musi jeszcze pokonać ograniczenia we­wnętrzne wynikające z przyjętej roli społecznej — popełnić „nadużycie zajmowanej pozycji”. Nie wchodzi tutaj zatem także w grę tak jednoznaczne zdeterminowanie zachowania sie człowieka władzy jego położeniem w mechanizmie życia zbiorowego jak to, które pozwalało Karolowi Marksowi mówić społecznej osobowości kaoitalisty budowanej na motywie zysku.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)