PROPONOWANY WZROST CEN

Należało zastanowić się, co ma być osiągnięte przy pomocy projektowanej podwyżki cen: obniżenie spożycia czy zmiana jego struktury. Wzrost cen proponowany w 1976 roku nie mógł zmie­nić struktury spożycia z kilku powodów. Dotyczył bo­wiem niemal w równym stopniu wszystkich rodzajów żywności; nie można więcjayło myśleć o przesunięciu popytu z mięsa np. na sery, bo proponowano podnie­sienie cen obu tych grup w zbliżonym stopniu. Nie­możliwe było jednocześnie przesunięcie popytu z żyw­ności na wyroby przemysłowe, brakowało bowiem wy­robów przemysłowych. Zresztą spożycie żywności nie było na tyle wysokie, by trzeba było je zmniejszać.W tych warunkach pozostawał tylko fiskalny cel podwyżki cen, a więc powrót do budżetu państwa czę­ści pieniędzy otrzymanych przez ludność w latach 1971—1975 „za darmo” (jak to ktoś powiedział), w wy­niku regulacji płac. Nasuwał się tu jednak szereg wąt­pliwości.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)