PROPAGANDA SUKCESU

„Propaganda sukcesu” ukrywała to wszystko, koncentrując się na wyimaginowanych sukcesach lat siedemdziesiątych. „Część członków Biura Politycznego — stwierdził S. Kania na VI plenum KC PZPR — podejmowała próby wpływania na decyzje, korygowania błędów, wy­czulania na zjawiska ujemne. Rezultat tych prób był jednak nikły.” Dominowały howiem oportunistyczne postawy wielu członków kierownictwa, wyrażające się w źle pojętej lojalności wobec pierwszego sekretarza KC PZPR i premiera, co uniemożliwiało zmianę sy­tuacji.W sumie więc zaprzepaszczono szansę, jaką stanowi­ło zaakceptowanie przez całe społeczeństwo przyjętej na VI Zjeździe PZPR strategii rozwoju. Akceptację tę uznano za danie wolnej ręki, za przyzwolenie dla wszelkiej działalności, często odbiegającej od uchwał VI Zjazdu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)