PROGRAM ZAPEWNIAJĄCY POSTĘP

Jaki program gospodarczy miał zapewnić ten po­stęp? Zarysował go S. Kania na IX Zjeździe PZPR, zaliczając do najważniejszych działań: skoncentrowa­nie się na rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i wydobyciu surowców, ograniczenie nakładów na in­westycje przemysłowe, zmianę struktury zatrudnienia, podniesienie wydajności pracy — a w rezultacie zaha­mowanie spadkowych tendencji w produkcji, zwłaszcza na rynek i eksport. Służyć temu ma — zdaniem S. Kani — „głęboka” reforma gospodarcza, kładąca nacisk na „samorząd­ność” podstawowych jednostek gospodarczych. Zwięk­szyć może ona udział klasy robotniczej w kształtowa­niu polskiej gospodarki. W tym się wyraża „unowo­cześnienie zarządzania i kierowania socjalistyczną eko­nomiką i państwem.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)