PRAWDZIWA MANIA

W tym czasie istniała praw­dziwa mania skracania terminów oddawania inwesty­cji do użytku przez nieproporcjonalnie wysoki wzrost płac znane było szeroko przepłacanie pracowników w hucie „Katowice” (i nie tylko), po to jedynie, żeby pochwalić się krótszym od planowanego terminem. Krótsze terminy pożądane były wtedy, gdy uzyskiwa­no je w wyniku poprawy efektywności gospodarowa­nia. Skończyć też trzeba było z regulacjami płac, a więc z płaceniem za nic. Zwiększało ono tylko stopę infla­cji i pogarszało sytuację na rynku.Od zaraz również należało zerwać z rozpoczynaniem nowych inwestycji, zwłaszcza nie mających nic wspól­nego z zaopatrzeniem rynku krajowego lub eksportem. Wiele inwestycji rozpoczynano „na dziko”, poza wszel­kimi plaffami i bilansami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)