PRAGNIENIA ODBIEGAŁY OD RZECZYWISTOŚCI

Pragnienia odbiegały jednak wciąż od rzeczywisto­ści. Realizacja „cudów” przemysłu maszynowego wy­magała coraz większego importu, i to przede wszy­stkim z rozwiniętych gospodarczo krajów kapitalisty­cznych. W latach 1971—1973 ilość towarów importo­wanych z tych krajów do Polski zwiększyła się dwui­półkrotnie; przemysł maszynowy należał do najpowa­żniejszych odbiorców tego importu. Niestety w tym samym czasie ilość towarów eksportowanych do tych krajów wzrosła tylko o 34°/o. Przykład ministra przemysłu maszynowego podziałał wkrótce na innych, czego wyrazem były „programy” rozwoju hutnictwa, przemysłu lekkiego i wielu innych resortów. We wszystkich planach snuto optymistyczne wizje przebudowy i… żądano importu, oczywiście z kra­jów kapitalistycznych. Handel z krajami socjalistycz­nymi odsunął się na dalszy plan; o import było tu cię­żko, nie stwarzał on przy tym możliwości wykazania się od zaraz efektownymi wynikami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)